ชุดดรัม คืออะไร ?

ชุดดรัม คืออะไร ?

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สามารถพิมพ์งานที่มีคุณภาพด้วยความเร็วที่เร็วกว่าเครื่องพิมพ์ Inkjet นี่คือเหตุผลหลักว่าทำไมจึงใช้กันอย่างแพร่หลายในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ต้องการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์มักใช้สำหรับการพิมพ์เอกสาร นอกจากนี้การพัฒนาที่สำคัญของเทคโนโลยีการพิมพ์แบบเลเซอร์เช่นการใช้โทนเนอร์สีช่วยให้การพิมพ์สีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในการพิมพ์สีเลเซอร์คุณภาพสูงคือชุดดรัมของเครื่องพิมพ์ แม้จะมีบทบาทสำคัญ แต่ผู้ใช้จำนวนมากไม่ทราบถึงบทบาทในการทำงานของเครื่องพิมพ์เลเซอร์

ชุดดรัมคืออะไร? – ชุดดรัมของเครื่องพิมพ์เป็นส่วนประกอบสำคัญในการพิมพ์ บทบาทหลักของมันคือการดึงดูดอนุภาคผงหมึกด้วยวิธีขั้วไฟฟ้าสถิต หรือที่เรียกว่า Imaging Unit การออกแบบของชุดดรัมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์และยี่ห้อ ปริ้นเตอร์รุ่นใหม่ๆ ใช้ตลับโทนเนอร์ที่มีชุดดรัมในตัว ตลับหมึกและชุดดรัมช่วยให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากตลับและชุดดรัมสามารถเชื่อมต่อกันได้ดีกว่าและใช้เวลาในการตอบสนองลดลงเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ที่บรรจุตลับโทนเนอร์และชุดดรัมแยกไว้ อย่างไรก็ตามตลับหมึกแบบดรัมในตัวจะไม่ประหยัดต้นทุนในระยะยาว ในกรณีนี้ส่วนใหญ่ดรัม (Drum) ยังสามารถใช้งานได้เมื่อหมึกหมด ดังนั้นจึงสามารถใช้งานดรัมได้ต่อไปเมื่อหมึกหมด หรือ ใช้ปริ้นเตอร์ที่ใช้ดรัมแยกออกมาเพื่อเติมหมึกเข้าไปใหม่ได้โดยใช้ดรัมชุดเดิม

มันทำงานอย่างไร? – ชุดดรัมของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ทำงานเป็นตัวนำกระแสไฟซึ่งทำหน้าที่เป็นแกนประมวลผลภาพ โดยทั่วไปจะเป็นชุดของชิ้นส่วนที่ทำงานโดยเฉพาะเพื่อถ่ายโอนและวาดภาพดิจิทัลลงในพื้นผิว เอกสารที่จะพิมพ์จะถูกแปลงเป็นภาพแรสเตอร์โดยคอมพิวเตอร์และส่งไปยังเครื่องพิมพ์ กระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างการพิมพ์